Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е          № .........

Гр. Павликени, 25.03.2009 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Павликенският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и пети февруари през двехиляди и девета година в състав:

 

                                                         Районен съдия: Ц.Г.

                                          

при секретаря Й.Г., като разгледа докладваното от съдията Гр.Д. № 119 по описа на съда за 2008 год ,за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

Постъпила е искова молба от адв. Й.Ц.Й. от ВТАК, в качеството му на З.С.А. с ЕГН ********** *** по чл. 45 от ЗЗД по предявени обективно съединени искове за обезщетения за неимуществени вреди за сумата от 14 000 лв., ведно със законната лихва от датата на увреждането -16.10.2006 година до пълното изплащане  на сумата и направени по делото разноски. Ищцата твърди, че на горната дата, около 15.00 часа при ПТП на път ІІІ-5305 в отсечката гр. Ямбол – с. Веселиново причинено виновно от А. И. М. са й причинени телесни увреди, довели до болки и страдания, невъзможност да движи горен ляв крайник и нужда от чужда помощ при ежедневното й обслужване, като виновния водач – първоначалния ответник притежавал застраховка „Гражданска отговорност”. Ищцата е освободеня от  заплащане на ДТ.

 

В първото по делото с.з. е постъпила искова молба от ищцата, с която се иска да бъде конституиран на основание чл. 228, ал. 3 от ГПК и застрахователя на първия ответник по делото „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД” АД, гр. гр. София и е насочила претенциите си и към него на основание застрахователното правоотношение.

 

Първият ответник по делото не представя писмен отговор, не изразява становище по иска. В съдебно заседание процесуалният представител на ищцата прави оттегляне на иска си спрямо него и съдът е прекратил производството по гр. дело срещу този ответник и делото продължава срещу втория ответник.

 

Вторият ответник по делото – АД е представил писмен отговор. Оспорва претенциите и моли същите да бъдат отхвърлени, като неоснователни и недоказани.

 

Като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

 

Безспорно се установява, че А.И.М. бил водач на МПС категория В и М - притежавал свидетелство за правоуправление № 267102959/02.12.2005 г., не е наказван по ЗДП и ППЗДП. С договор за покупко-продажба на МПС от 10.10.2006 г., с нотариална заверка на подписите – приложен по делотопридобил лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, ДКН У 3713 ВВ. Ответника „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД” АД, бил застраховал гражданската отговорност на водача – приложената по делото полица № 2800450/22306-0316966, валидна от 04.01.2006 година до 0301.2007 година.

 

 

На 16.10.2006 г. сутринта А.М. закарал майка си – Г.С.Ю. и лелите си – Ф.С. Р. , З.А. *** с горния. След като си свършили работата около 13,30 ч. петимата тръгнали да се прибират в гр.Ямбол със същия автомобил. Автомобила управлявал М.. До него на предна дясна седалка седяла майка му – Г.Ю., на задната седалка - отляво зад водача ищцата З.А., до нея в средата – А.А. и вдясно – Ф.Р. Към 15,00 ч. автомобилът се движел по път III 5305 в отсечката с. Веселиново, обл. Ямболска - гр. Ямбол. Движението се осъществявало при дневна светлина, мокра асфалтова настилка, при лек ръмеж, по двупосочно платно за движение в дясната лента по посока на движението със скорост 90 км/ч. В същото време в същия участък, но в противоположна посока - от гр. Ямбол за с. Веселиново, обл. Ямболска в дясната лента по посока на своето движение и със скорост 62 км/ч. се движела товарна композиция - влекач „Мерцедес Актрос 1846° с ДК № А 19-05 ВХ и прикачено към него полуремарке с ДК № А 66-36 ЕЕ.

 

В отсечката между мотел „Екатерина" и цветарник предстояло преодоляването на плавен завой - десен за автомобила, управляван от М. и ляв - за насрещно движещата се товарна композиция, като този участък от пътя бил с надлъжна пътна маркировка М1 - „Единична непрекъсната линия". При навлизането в завоя водачът на лекия автомобил изгубил контрол над него , не реагирал на конфигурацията на завоя, а продължил с предварителната си насоченост по допирателната му. Така л.а."Опел Астра" навлязъл в насрещната лента за движение - тази на товарната композиция. Водачът на последната предприел аварийно спиране и завил волана рязко наляво, за да избегне челен удар, но независимо от това последвал интензивен сблъсък в лентата за движение на товарната композиция - в предните крайни десни състави на влекача и по целите десни състави на л.а."Опел Астра". След сблъсъка лекия автомобил продължил безконтролно движението си, като се завъртял на около 270 градуса по посока на часовниковата стрелка, напуснал пътното платно отляво по посока на движението си и спрял на около 17 м. в крайпътните площи. Товарната композиция от своя страна напуснала своята лента за движение, продължила движението си наляво,напуснала пътното платно, врязала се в лявата по посока на движението си еластична метална ограда/мантинела/ и спряла. В резултат на така описаното ПТП на ищцата А. била причинена средна телесна повреда - счупване на лявата лопатка, причинило трайно затрудняване на движенията на левия горен крайник на пострадалата и леки телесни повреди - мозъчно сътресение , което не се характеризирало с пълна загуба на съзнание от степен на кома и се проявило със    степенно разстройство на съзнанието /зашеметяване.дезориентация и др./, причинило временно разстройство на здравето, неопасно за живота на пострадалата и кръвонасядане в областта на лицето, причинило болка на пострадалата. На мястото на ПТП пристигнали органите на МВР и ЦСМП - Ямбол.Пострадалите били откарани в МБАЛ „Св.Пантелеймон" - АД гр.Ямбол. Лекия автомобил и влекача получили значителни имуществени вреди. Не е установена употреба на алкохол от водачите. Образувано било, с оглед причинените телесни увреди на пътниците наказателно производство, което видно от приложения препис от Присъда № 51 от 29.05.2007 година по НОХД № 182/2007 година на Ямболски ОС, приключило. С цитирания съдебен акт А.И.М., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 16.10.2006 г. около 15.00 часа по път 111-5305 в отсечката гр. Ямбол - с. Веселиново, обл. Ямбол, при управление на собствения си лек автомобил „Опел Астра" с ДК № У 37-13 ВВ нарушил правилата за движение визирани в разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗДП в резултат на което предизвикал ПТП с товарна композиция състояща се от влекач „Мерцедес Актрос 18 46" с ДК № А 19-05 ВХ и полуремарке с ДК № А 66-36 EE собственост на „Райфайзен Лизинг" България ООД клон Бургас и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице - на Г.С.Ю. от гр. Ямбол и Ф.С. ***, както и средна телесна повреда на З.С.А. изразяваща се в счупване на лявата лопатка, причинило трайно затрудняване движението на левия горен крайник на пострадалата и две средни телесни повреди на А.С.А., изразяващо се в счупване на ставната ямка на лявата тазобедрена става, причинило трайно затрудняване движенията на левия долен крайник на пострадалата и изкълчване на карпо-метакарпалната става на петата дланна кост на дясната ръка, причинило трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник на същата, а също така и значителни имуществени вреди на „Мерцедес Актрос 1846" с ДЗК №А 19-05 ВХ собственост на Райфайзен Лизинг България" ООД клон Бургас в размер на 54765,41 лв.

 

Видно от мотивите на цитираната присъда, решаващия делото наказателен съд, приема че водачът на л.а. "Опел Астра" не е контролирал непрекъснато управлявания от него автомобил, не е успял да реагира с кормилната уредба адекватно, така че управляваното то него МПС да „копира” кривата на завоя , при което последното е навлязло в насрещната лента за движение и е последвал сблъсъка с движещата се по нея товарна композиция. В резултат от произшествието са настъпили значителни имуществени вреди на влекача от товарната композиция , собственост на „Райфайзен лизинг България” - ООД клон Бургас - на стойност 54 765,41лева. Безспорно било установено, че настъпилото ПТП и причинените средни телесни повреди на З.А. са в пряка причинна връзка с виновно нарушените правила за движение от страна на А.М., визирани в чл.16, ал.1, т.1 от ЗДП забраняваща на водача на ППС на пътно платно с двупосочно движение, когато платното за движение има две пътни ленти - да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване и заобикаляна и чл.20, ал.1 от ЗДП, задължаваща водачите да контролират непрекъснато ППС , които управляват и чл.20, ал. 2 от ЗДП, съгласно която водачите на ППС са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на ППС, с превозвания товар, с характера пи интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движението; водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението. Управлявайки собствения си л. а. "Опел Астра" с 90 км/ч., без да го контролира непрекъснато, без да отчита конкретните атмосферни условия - мократа асфалтова настилка, наличието и характера на десния за него завой, без да намаля скоростта съобразно посочените обстоятелства, навлизайки в насрещната лента за движение, практически А.М. се бил поставил в невъзможност да предотврати сблъсъка, в резултата на което се е стигнало до тежки поспедици – обстоятелства изцяло възприети и от настоящия състав, предвид приложената влязла в сила присъда, във връзка с правилото на чл. 300 от ГПК.

 

С влязлата в сила присъда са направени констатации за факта на извършеното деяние, от което произтичат и щетите, за вината на подсъдимия и противоправността на деянието. Липсват обаче констатации, досежно съвиновност, съпричиняване от страна на пострадалата. Безспорно е, че тези констатации съгласно разпоредбата на чл. 300 ГПК са задължителни за гражданския съд. Направените констатации с присъдата по наказателното дело относно степента на вината на подсъдимия и съвиновността на пострадалия за настъпилия резултат не могат да се поставят на преоценка от гражданския съд, тъй присъдата е влязла в сила. Гражданският съд не може да подлага на такава преоценка присъдата на наказателния съд, да прави други констатации и изводи относно вината па подсъдимия и съвиновността.

 

От заключението на СМЕ, изслушано при настоящия състав и изцяло кредитирано от последния, като компетентно и неоспорено от страните се установява, че ищцата, вследствие процесното ПТП е получила подкожен хематом в лява зигоматична област и към лва орбита, комоцио церебри – сътресение на мозъка, фрактура скапуле синистра – фрактура на лява лопатка – покриващи се с констатациите на наказателния съд. Лечението на фрактурата на лопатката е проведено като същата не е намествана, а била фиксирана към тялото с превръзка за около 1 месец, а сътресението на мозъка е било лекувано с медикаменти. ВЛ дава заключение, че при фрактура от характера на настоящата пострадалия чувства внезапна силна болка отзад в рамото, която при движение на ръката се усилва, а при обездвижване изчезва, както и че към настоящия момент ищцата е напълно излекувана.

 

От показанията на св. А., съпруг на ищцата се установява, че продължително време последната е чувствала дискомфорт и болки, вследствие фрактурата и че всекидневната й дейност е била затруднена.

 

Представено е удостоверение от Агенция по вписванията относно актуалното правно състояние на ответното дружество.

 

Гореизложеното позволява да се направи извода за безспорно установяване вината на М., липсата на съпричиняване от страна на ищцата, както и за причинените увреди. Отговорността на застрахователя се явява функционално обусловена от отговорността на прекия причинител на вредите, тъй като причинителя е управлявал на л.а. на основание покупко-продажба на автомобила и след като има сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност”  на застраховател, застрахователя замества отговорността на този причинител. Това обуславя надлежната му пасивна легитимация по настоящите обективно съединени искове. С договора за застраховка застрахователят и застрахования определят рамките на отговорността, в рамките на определените размери по застраховка „Гражданска отговорност” при българските застрахователи.

 

Предявените обективно искове на основание чл. 51 от ЗЗД съгласно принципа на справедливостта, са основателни и доказани. При определяне на застрахователните обезщетения съдът взе предвид следното:

 

Ищцата за един продължителен период от време – около 2-3 месеца е чувствала болки, сравнително продължително е била принудена да прибягва до чужда помощ за предприемане дори и на елементарни действия по обслужването си. Съдът намира, че  за репариране на причинените му неимуществени вреди следва да му се определи обезщетение в размер на общо 14 000лв., причинени от причинените й телесни увреди, подробно описани по-горе, предвид на което исковете се явяват основателни и доказани и следва да бъдат уважени.

 

Обезщетенията  следва да се заплатят ведно със законната лихва върху сумата  от датата на увреждането - 16.10.2006 година до окончателното изплащане.

 

С оглед изхода на делото и направеното изрично искане, следва ответника да бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 1 6000 лв.- разноски по делото.

 

С оглед изхода на делото следва да бъде осъден ответника да заплати на ПРС сумата от 560 лв. ДТ.

 

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ОБЩ. Столична, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, представлявано, заедно и поотделно от членовете на УС С.С. с ЕГН ********** и М. М.-Г. с ЕГН ********** да заплати на З.С.А., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. Павликени, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, стая 12 – кантора адв. Й., ВТАК сумата от 14 000лв., представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди, причинени от получените телесни увреди в резултат от ПТП на 16.10.2006 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на увреждането - 16.10.2006 г. до окончателното изплащане.

 

           ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ОБЩ. Столична, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, представлявано, заедно и поотделно от членовете на УС С.С. с ЕГН ********** и М.М.-Г. с ЕГН ********** да заплати на З.С.А., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр. Павликени, пл. „Свобода” № 24, ет. 1, стая 12 – кантора адв. Й., ВТАК сумата от 1600 лева – разноски по делото.

 

ОСЪЖДА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ОБЩ. Столична, район „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41, представлявано, заедно и поотделно от членовете на УС С.С. с ЕГН ********** и М. М.-Г. с ЕГН ********** да заплати на Районен съд Павликени сумата от 560 лв. ДТ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от връчването на страните.

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: